Nieuws

BELASTING EN ADMINISTRATIEF NIEUWS

Op onze nieuwspagina plaatsen wij geregeld interessante items die betrekking hebben op boekhouding en belastingen.

Opschorting handhaving wet DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit ...
Meer Lezen
administratie aftrek kosten scholing

Aftrek scholingskosten blijft voorlopig bestaan

De opmerkingen vanuit de Tweede Kamer en de reacties uit het veld zijn voor het Kabinet aanleiding de Kamer te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Rijksmonumenten en scholing aan te houden. Dit schrijft minister Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent feitelijk dat de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden ...
Meer Lezen
administratie kantoor thuis aftrek

Kosten werkruimte in huurhuis toch niet aftrekbaar

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een nota van wijziging waarin is opgenomen dat zzp’ers hun huur niet meer mogen aftrekken als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruiken. Hiermee wordt het oordeel van de Hoge Raad aan de kant geschoven. In augustus van dit jaar gaf de Hoge raad aan dat ondernemers voor de inkomstenbelasting de door ...
Meer Lezen
administratie auto bijtelling

Auto vanaf 2017

Bijtelling privégebruik auto De autobelastingen wijzigen volgend jaar op een aantal punten. Het kabinet heeft die aanpassingen al eerder bekend gemaakt, bij de Autobrief II. Per 1 januari 2017 zijn er nog drie percentages voor de bijtelling privégebruik auto: 4% voor elektrische auto’s (nul-emissie auto’s), 22% voor andere auto’s tot en met 14 jaar oud, en 35% voor auto’s ...
Meer Lezen
administratie rekenhulp lijfrente

Rekenhulp lijfrentepremie 2016 beschikbaar

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt: 'Hebt u in 2016 premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrente? Bereken dan nu uw jaarruimte met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016. Met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016 berekent u naast uw jaarruimte ook uw reserveringsruimte. Dat is het niet-benutte deel van uw jaarruimtes uit 2009 tot en met 2015. Na de berekening weet u ...
Meer Lezen

Werkzaamheden sporadisch, geen ondernemersschap

Een adviseur die slechts gedurende twee jaren in het Handelsregister was ingeschreven, een beperkt aantal klanten had en slechts sporadisch werkzaamheden verrichtte, kon volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer. Een belastingplichtige die na een langdurige verblijf in het buitenland in 2009 in Nederland terugkeert start diverse adviesactiviteiten op waarbij hij zich op basis van ‘no cure, no pay’ ...
Meer Lezen

Gastouder is geen ondernemer

Gastouders die na bemiddeling door een gastouderbureau kinderen opvangen, kunnen door de vereisten in de Wet Kwo volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer. De gastouder bezit te weinig zelfstandigheid om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt. Een gastouder heeft in 2007 bemiddelingsovereenkomsten gesloten met twee gastouderbemiddelingsbureaus. In deze overeenkomsten is opgenomen dat de gastouder onder eigen verantwoordelijkheid kinderopvang ...
Meer Lezen

Gebrek factuur, maar toch aftrek van BTW

Als een factuur een gebrek heeft, mag een BTW-ondernemer in ons land vaak de BTW niet aftrekken. Het Europese Hof van Justitie heeft nu aangegeven dat deze regel te streng is en dat de BTW toch mag worden afgetrokken als de ondernemer met aanvullende stukken deze aftrek kan aantonen. Het Europese Hof van Justitie heeft in twee zaken aangegeven dat ...
Meer Lezen

Belastingdienst onder curatele

De Belastingdienst is onder curatele gesteld door de staatssecretaris en minister van Financiën vanwege de fouten die bij de vertrekregeling binnen de fiscus gemaakt zijn. Deze maatregel is genomen om de cultuur binnen de Belastingdienst te veranderen. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft moeten toegeven dat er een heleboel rammelde aan de vrijwillige vertrekregeling bij de Belastingdienst. De besluitvorming was te ...
Meer Lezen

Belastingtips particulier 2015

Belastingjaar 2015 is bijna voorbij. Hier wat belastingtips om voor 2015 nog een fiscaal voordeeltje te behalen en goed van start te gaan in 2016: Levenslooptegoed met korting opnemen Neemt u deel aan een levensloopregeling? U kunt het hele bedrag aan levenslooptegoed in 1 keer opnemen in 2015. U betaalt dan belasting:
  • over 80% van het levenslooptegoed dat ...
    Meer Lezen