Nieuws

BELASTING EN ADMINISTRATIEF NIEUWS

Op onze nieuwspagina plaatsen wij geregeld interessante items die betrekking hebben op boekhouding en belastingen.

Nieuwe KOR per 1 januari 2020

Nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) per 1 januari 2020: Omzetgerelateerde Vrijstellingregeling van Omzetbelasting (OVOB) Vanaf volgend jaar (2020) wordt de kleineondernemersregeling in de omzetbelasting vernieuwd. Wat betekent dit en kunt u er ook gebruik van maken? Zo ja, wat moet u daarvoor doen en op welke termijn? In de omzetbelasting kennen we momenteel een speciale regeling voorkleinere ondernemers. Deze regeling gaat vanaf ...
Meer Lezen

Nieuw BTW nummer per 1 januari 2020

In een brief aan de Tweede Kamer kondigt de staatssecretaris aan dat alle eenmanszaken in Nederland vóór 1 januari 2020 een nieuw btw-identificatienummer krijgen. Daarmee voldoet de Belastingdienst aan de eis van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) om te komen met een alternatief voor het huidige nummer, dat het burgerservicenummer (BSN) bevat. In de huidige btw-nummers is het BSN herkenbaar. Omdat ...
Meer Lezen

Opschorting handhaving wet DBA

De opschorting van de handhaving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is verlengd tot 1 januari 2020. Dat betekent dat opdrachtgevers en opdrachtnemers tot die tijd geen boetes of naheffingen krijgen als achteraf geconstateerd wordt dat er sprake is van een dienstbetrekking. Wel gaat het kabinet de mogelijkheden voor de handhaving van kwaadwillenden vanaf 1 juli 2018 verruimen. Dit ...
Meer Lezen
administratie aftrek kosten scholing

Aftrek scholingskosten blijft voorlopig bestaan

De opmerkingen vanuit de Tweede Kamer en de reacties uit het veld zijn voor het Kabinet aanleiding de Kamer te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Rijksmonumenten en scholing aan te houden. Dit schrijft minister Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Dit betekent feitelijk dat de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden ...
Meer Lezen
administratie kantoor thuis aftrek

Kosten werkruimte in huurhuis toch niet aftrekbaar

Staatssecretaris Wiebes van Financiën komt binnenkort met een nota van wijziging waarin is opgenomen dat zzp’ers hun huur niet meer mogen aftrekken als zij 10% van de huurwoning als werkruimte gebruiken. Hiermee wordt het oordeel van de Hoge Raad aan de kant geschoven. In augustus van dit jaar gaf de Hoge raad aan dat ondernemers voor de inkomstenbelasting de door ...
Meer Lezen
administratie auto bijtelling

Auto vanaf 2017

Bijtelling privégebruik auto De autobelastingen wijzigen volgend jaar op een aantal punten. Het kabinet heeft die aanpassingen al eerder bekend gemaakt, bij de Autobrief II. Per 1 januari 2017 zijn er nog drie percentages voor de bijtelling privégebruik auto: 4% voor elektrische auto’s (nul-emissie auto’s), 22% voor andere auto’s tot en met 14 jaar oud, en 35% voor auto’s ...
Meer Lezen
administratie rekenhulp lijfrente

Rekenhulp lijfrentepremie 2016 beschikbaar

De Belastingdienst heeft het volgende bekendgemaakt: 'Hebt u in 2016 premies betaald of stortingen gedaan voor een lijfrente? Bereken dan nu uw jaarruimte met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016. Met de rekenhulp Lijfrentepremie 2016 berekent u naast uw jaarruimte ook uw reserveringsruimte. Dat is het niet-benutte deel van uw jaarruimtes uit 2009 tot en met 2015. Na de berekening weet u ...
Meer Lezen

Werkzaamheden sporadisch, geen ondernemersschap

Een adviseur die slechts gedurende twee jaren in het Handelsregister was ingeschreven, een beperkt aantal klanten had en slechts sporadisch werkzaamheden verrichtte, kon volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer. Een belastingplichtige die na een langdurige verblijf in het buitenland in 2009 in Nederland terugkeert start diverse adviesactiviteiten op waarbij hij zich op basis van ‘no cure, no pay’ ...
Meer Lezen

Gastouder is geen ondernemer

Gastouders die na bemiddeling door een gastouderbureau kinderen opvangen, kunnen door de vereisten in de Wet Kwo volgens Hof Arnhem-Leeuwarden niet worden aangemerkt als ondernemer. De gastouder bezit te weinig zelfstandigheid om als ondernemer te kunnen worden aangemerkt. Een gastouder heeft in 2007 bemiddelingsovereenkomsten gesloten met twee gastouderbemiddelingsbureaus. In deze overeenkomsten is opgenomen dat de gastouder onder eigen verantwoordelijkheid kinderopvang ...
Meer Lezen

Gebrek factuur, maar toch aftrek van BTW

Als een factuur een gebrek heeft, mag een BTW-ondernemer in ons land vaak de BTW niet aftrekken. Het Europese Hof van Justitie heeft nu aangegeven dat deze regel te streng is en dat de BTW toch mag worden afgetrokken als de ondernemer met aanvullende stukken deze aftrek kan aantonen. Het Europese Hof van Justitie heeft in twee zaken aangegeven dat ...
Meer Lezen