administratie aftrek kosten scholing

Aftrek scholingskosten blijft voorlopig bestaan

administratie aftrek kosten scholingDe opmerkingen vanuit de Tweede Kamer en de reacties uit het veld zijn voor het Kabinet aanleiding de Kamer te verzoeken de behandeling van het wetsvoorstel Fiscale maatregelen Rijksmonumenten en scholing aan te houden. Dit schrijft minister Bussemaker (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Dit betekent feitelijk dat de mogelijkheid van fiscale aftrek voor het onderhoud van monumentenpanden in 2017 blijft bestaan. Voor de scholingsuitgaven zal de Kamer nog een brief ontvangen waarin de voucherregeling zodanig is uitgewerkt dat besluitvorming mogelijk is om per 2018 de fiscale aftrek scholingsuitgaven af te schaffen.

Bussemaker laat weten dat zij de komende periode gebruikt om verder te werken aan de nieuwe subsidieregelingen ter vervanging van beide fiscale aftrekregelingen. In het vervolg van de brief gaat de bewindsvrouw in op de toezeggingen nadere informatie te sturen over de fiscale aftrek voor het onderhoud aan monumentenpanden en de aftrek scholingsuitgaven.

Minister Dijsselbloem (Financiƫn) heeft de Tweede Kamer een nadere toelichting gestuurd op de budgettaire inpassing van de voucherregeling voor werkenden die de aftrek scholingsuitgaven per 2018 gaat vervangen (zie bijlage).

 
 

Naar nieuwsoverzicht