BELASTING EN ADMINISTRATIEF NIEUWS

In het onlangs door PVV, VVD, NSC en BBB gepresenteerde Hoofdlijnenakkoord staat ook een groot aantal fiscale maatregelen.

De belangrijkste fiscale maatregelen voor u als MKB-ondernemer zijn:

 • het verlagen van de MKB-winstvrijstelling naar 12,03% wordt teruggedraaid;
 • de verhoging van het hoge box 2-tarief van 31 naar 33% wordt teruggedraaid;
 • het belastingtarief in box 3 wordt verlaagd;
 • het verlaagde btw-tarief voor logies – uitgezonderd kampeerterreinen – wordt in 2026 afgeschaft;
 • het verlaagde btw-tarief voor culturele goederen en diensten – uitgezonderd bioscopen en dagrecreatie – wordt in 2026 afgeschaft;
 • de kansspelbelasting wordt verhoogd van 30,5 naar 37,8%;
 • de salderingsregeling voor zonnepanelen voor kleinverbruikers wordt met ingang van 2027 in één keer afgeschaft;
 • de giftenaftrek in de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting worden beperkt;
 • het afschaffen van de inkoop van eigen aandelen (inkoopfaciliteit dividendbelasting) wordt teruggedraaid;
 • de verhoging van het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 wordt teruggedraaid;
 • de hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait worden niet gewijzigd;
 • de aanschaf van elektrische voertuigen blijft ondersteund worden, waarbij ook oog gehouden wordt voor de ‘fossiele rijders’ en een eerlijke verdeling van de kosten tussen beide groepen. De subsidies stoppen allemaal per 2025, de gewichtscorrectie in de motorrijtuigenbelasting (fiscaal) blijft bestaan.

De belangrijkste fiscale maatregelen voor de MKB-ondernemer uit het Hoofdlijnenakkoord