Studiekosten

Studie- en opleidingskosten

De relatie studiekosten en belastingen blijft een item die regelmatig besproken wordt. Het vooral de vraag of de betreffende studiekosten als ondernemingskosten gezien mogen worden want dat hebben wij als ondernemers graag. De reden dat wij dit zo graag willen is dat de studiekosten, en wat daarmee samenhangt, fiscaal vriendelijker wordt gewaardeerd als de studiekosten welke we in de privé́ gedeelte van het belastingbiljet mogen invullen. Over deze kwestie zijn veel onduidelijkheden en de hoge raad heeft een belangrijke uitspraak heeft gedaan in deze problematiek. 

Laten we bij het begin beginnen: 

Wanneer je een opleiding, cursus of seminar volgt, kan je de kosten hiervan wellicht in jouw aangifte inkomstenbelasting of als bedrijfskosten aftrekken. Er zijn in feite 3 mogelijkheden: 

 1. Hobby: 
 2. Voor toekomstige beroep of functie 
 3. Als ondernemingskosten 

Eigenlijk hoeven we het niet te hebben over studiekosten in de hobbysfeer, want dat wordt het vanzelf als het niet bij 2 of 3 ondergebracht kan worden. Laten we dan ook met 2 starten: voor toekomstige beroep of functie: 

Studie voor toekomstig beroep of functie 

Scholingsuitgaven zijn de uitgaven die wegens het door de belastingplichtige volgen van een opleiding of studie met het oog op het verwerven van inkomen uit werk en woning zijn gedaan voor: (Art. 6.27 Wet IB 2001) En vervolgens krijgen we een opsomming welke kosten er afgetrokken mogen worden. Meer interessanter is welke kosten er niet afgetrokken mogen worden: 

 • Reiskosten niet aftrekbaar 
 • Verblijf- en hotelkosten niet aftrekbaar 
 • Eerste 250 euro niet aftrekbaar (drempel) 
 • Maximum € 15.000 (buiten de standaardstudieperiode) 

Daarnaast tellen de uren besteed aan de opleiding of studie niet mee voor het uren criterium!!! 

Als ondernemingskosten 

Als we het bovenstaande lezen bij 2 dan hebben we natuurlijk veel liever dat de studiekosten gezien worden als ondernemingskosten. Immers alle uitgaven die nodig zijn voor de bedrijfsvoering, gedaan zijn uit zakelijke overweging en in directe relatie staat tot de onderneming zijn als kosten in mindering te brengen van de winst. Daarnaast is: 

 • Reiskosten aftrekbaar (tezamen met verblijfkosten max € 1500,-) 
 • Verblijf en hotelkosten aftrekbaar (max € 1500,-)
 • Geen drempel 
 • Geen maximum 

En alle uren die te maken hebben met de studie of opleiding mogen meegeteld worden voor het urencriterium!! 

Ik denk dat ik wel weet waarvoor we gaan kiezen, maar helaas heeft de overheid de keuze voor ons gemaakt of het scholingsuitgaven zijn of ondernemingskosten. De keuze wordt bepaald door het criterium of de opleiding of studie beoogt het op peil houden van je kennis/vaardigheden of het uitbreiden hiervan. Bij het op peil houden (denk aan het behalen van voldoende PE-punten, accreditatie-punten etc.) mogen de kosten gezien worden als ondernemingskosten met alle voordelen van dien. Bij het verwerven van nieuw kennis of vaardigheden mogen de kosten niet als ondernemingskosten gezien worden en zeer waarschijnlijk onder scholingsuitgaven vallen (en als het hier ook niet onder valt als uitgaven voor hobby). 

Ik ben belastingconsulent en ga de opleiding voor belastingadviseur volgen= Scholingsuitgaven Een pedicure gaat de opleiding van medisch pedicure volgen=scholingsuitgaven
Een klusbedrijf veel werkzaam in een Chinese wijk gaat Chinese taal leren= scholingsuitgaven Een groenteboer gaat een IT-cursus volgen om zijn producten ook online bestelbaar te laten zijn= scholingsuitgaven 

Tot 23 december 2016 was de belastingdienst in de beslissing wel of geen ondernemingskosten vrij simpel: wel of niet op peil houden. Maar een uitspraak van de hoge raad (voor de puriteinen hr2016:2901) heeft enige nuancering toegepast maar het criterium “op peil houden” wel gehandhaafd. Enkele belangrijke regels uit deze uitspraak: 

 • Op grond hiervan waren studiekosten alleen aftrekbaar als deze zien op het op peil houden van kennis 
 • “op peil houden” heeft ook een economische betekenis 
 • Ook de aanvulling van kennis, die nodig is om de economische positie van de onderneming te handhaven valt hieronder 
 • Het op peil houden van kennis houdt op daar waar de kennisvergaring ziet op uitbreiding van de vakbekwaamheid, waardoor ook de aard van de producten (lees ook diensten) wijzigt. De economische identiteit van de onderneming wijzigt dan. 

Vooral “de aanvulling die nodig is om de economische positie te handhaven” geeft mogelijkheden. Maar uiteindelijk is de scheidslijn tussen het op peil houden van kennis en kennisvergaring als uitbreiding van de vakbekwaamheid dun. Een wijziging in de economische identiteit wijst op het laatste. 

Hoe ga je hier nu mee om? Bij twijfel of de betreffende studie of opleiding scholingsuitgaven zijn of ondernemingskosten kan gekozen worden om het onder te brengen als ondernemingskosten. Meestal zijn de reiskosten niet groot en is er van verblijfkosten geen sprake. De eventuele navordering overleef je dan wel. Zeker als de bedragen niet groot zijn. Anders wordt het als de uren besteed aan de opleiding een doorslaggevende factor is voor de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek en startersaftrek). De financiële gevolgen kunnen dan groter worden. Dan rest vooroverleg met de belastingdienst om uitspraak te doen of de studiekosten gezien mogen worden als ondernemingskosten. 

I

 
 

Naar nieuwsoverzicht